Liên minh sản xuất là gì? Ưu điểm và nhược điểm của liên minh?

Liên minh sản xuất là gì? Ưu điểm và nhược điểm của liên minh?

Tổ chức tiết kiệm là gì? Phân biệt Ngân hàng thương mại và Tổ chức tiết kiệm.

Tổ chức tiết kiệm là gì? Tổ chức tiết kiệm được dịch sang tiếng Anh là Thrift Associations. Phân biệt Ngân hàng thương mại và Tổ chức tiết kiệm?

Cắt giảm quy mô nhân sự là gì? Đặc điểm và các hình thức cắt giảm quy mô nhân sự?

Cắt giảm qui mô nhân sự là hoạt động diễn ra nhằm cắt giảm vĩnh viễn lực lượng lao động của một công ty. Đặc điểm và các hình thức cắt giảm quy mô nhân sự?

Dòng nhân lực là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng nhân lực.

Dòng nhân lực là gì? Dòng nhân lực là thuật ngữ được hiểu trong tiếng Anh gọi là Human resource flow. Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng nhân lực?

Tiền thưởng cho việc đồng ý gia nhập công ty là gì? Ý nghĩa và thực trạng áp dụng.

Tiền thưởng cho việc đồng ý gia nhập công ty là gì? Tiền thưởng cho việc đồng ý gia nhập công ty trong tiếng Anh được gọi là Signing Bonus. Ý nghĩa? Thực trạng áp dụng?

Chợ nông thôn là gì? Đặc điểm và xu hướng tiêu dùng ở nông thôn

Chợ nông thôn là gì? Chợ nông thôn dịch trong tiếng Anh gọi là Rural market. Đặc điểm của chợ nông thôn? Xu hướng tiêu dùng ở nông thôn?

Chi phí công tác là gì? Đặc điểm và cách tính chi phí công tác

Khái quát về công tác phí? Tiền chi phí đi lại? Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác?

Giả định dòng chi phí trung bình là gì? Nội dung và ví dụ

Chi phí trung bình cũng có thể được đề cập đến chi phí trung bình của hàng tồn kho, cũng như chi phí trung bình của các đơn vị sản xuất. Giả định dòng chi phí trung bình?

Phản hồi tiêu cực trong đầu tư là gì? Đặc điểm và ví dụ

Khái quát về phản hồi tiêu cực? Khái quát về đầu tư? Phản hồi tiêu cực trong đầu tư?

Hệ thống giao thông thông minh là gì? Đặc điểm và vai trò của hệ thống

Hệ thống giao thông thông minh là gì? Đặc điểm và vai trò của hệ thống?

Phơi nhiễm rủi ro tài chính là gì? Cách loại trừ phơi nhiễm rủi ro tài chính

Phơi nhiễm rủi ro tài chính là gì? Cách loại trừ phơi nhiễm rủi ro tài chính? Phân tích rủi ro tài chính đối với hoạt động của doanh nghiệp và các lưu ý để tránh rủi ro trong hoạt động tài chính?

Hiệu quả về giá là gì? Đặc điểm và hạn chế của hiệu quả về giá

Hiệu quả về giá là gì? Đặc điểm của hiệu quả về giá? Hạn chế của hiệu quả về giá? Những chiến lược hiệu quả về giá cho sản phẩm của doanh nghiệp?

Địa chất du lịch là gì? Đặc điểm và vai trò của địa chất du lịch

Về địa chất du lịch và đặc điểm của địa chất du lịch? Vai trò của địa chất du lịch?

Nghĩa vụ trong tài chính là gì? Đặc điểm và ví dụ thực tế

Khái niệm nghĩa vụ trong tài chính? Đặc điểm của nghĩa vụ trong tài chính? Một số ví dụ về nghĩa vụ trong tài chính?

Quản lí an toàn thực phẩm là gì? Vai trò và các công cụ pháp lí

Khái niệm quản lý an toàn thực phẩm? Vai trò của quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm? Công cụ pháp lý trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm?

Hợp đồng cam kết trung thực tuyệt đối là gì? Đặc điểm và vai trò

Về hợp đồng cam kết trung thực tuyệt đối? Đặc điểm của hợp đồng cam kết trung thực tuyệt đối? Vai trò của hợp đồng cam kết trung thực tuyệt đối?

Quản trị tài năng là gì? Vai trò của quản trị tài năng với doanh nghiệp

Về quản trị tài năng doanh nghiệp? Vai trò của quản trị tài năng trong doanh nghiệp?

Phát triển không bền vững là gì? So sánh với phát triển bền vững

Về phát triển không bền vững? So sánh giữa phát triển không bền vững và phát triển bền vững?

Thặng dư thương mại là gì? Đặc điểm, vai trò và công thức tính

Về thặng dư thương mại và đặc điểm? Vai trò của thặng dư thương mại? Tính thặng dư thương mại?

Nến thân ngắn là gì? Đặc điểm và phân loại các loại Nến thân ngắn

Nến thân ngắn là gì? Đặc điểm của nến thân ngắn? Một số loại nến thân ngắn thường gặp?

Nhu cầu bị dồn nén là gì? Lợi ích và ví dụ thực tế về nhu cầu bị dồn nén

Về nhu cầu bị dồn nén? Lợi ích của nhu cầu bị dồn nén? Ví dụ về nhu cầu bị dồn nén?

Truyền thông lan truyền là gì? Những lợi thế của earned media

Về truyền thông lan truyền? Những lợi thế của truyền thông lan truyền? Một số dạng truyền thông lan truyền truyền hay gặp? Cách thức để tạo truyền thông lan truyền?

Thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản là gì? Đặc điểm và vai trò

Về thời gian sử dụng hữu ích của một tài sản? Một số đặc điểm của thời gian hữu ích sử dụng tài sản? Vai trò của thời gian sử dụng hữu ích tài sản?

Tái cơ cấu nợ là gì? Đặc điểm và các hình thức tái cơ cấu nợ?

Khái quát về tái cơ cấu nợ? Đặc điểm và các hình thức tái cơ cấu nợ? Lợi ích của việc tái cấu trúc nợ?

Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ và ý nghĩa?

Làm thủ tục về thuế và tư vấn thuế là gì? Mối quan hệ và ý nghĩa? Quy định về tổ chức kinh doanh hoạt động dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến là gì? Hoạt động

Phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến? Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trực tuyến?

Môi trường truyền thông là gì? Phân biệt các loại môi trường truyền thông?

Môi trường truyền thông được hiểu là tập hợp tất cả những yếu tố xung quanh con người; có thể nói, bao gồm hai loại yếu tố chính: các yếu tố môi trường tự nhiên, các yếu tố thuộc môi trường xã hội. Các mô hình truyền thông môi trường?

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh là gì? Đặc điểm và các hình thức

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh là gì? Một số các hình thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh?

Tối thiểu hóa thua lỗ là gì? Đặc điểm và các hình thức tối thiểu hóa thua lỗ

Lỗ được hiểu cơ bản là chênh lệch nhỏ hơn của số thu so với chỉ phí bỏ ra tương ứng trong một chu kì sản xuất, kinh doanh của các cá nhân hay tổ chức. Tối thiểu hóa thua lỗ là gì? Giải thích về quy tắc tối thiểu hóa thua lỗ?

Hệ điều hành Android là gì? Đặc điểm, ưu và nhược điểm của Android

Hệ điều hành Android là gì? Giao diện của hệ điều hành Android? Ưu và nhược điểm của hệ điều hành Android?

Tính minh bạch là gì? Đặc điểm và ví dụ về tính minh bạch

Minh bạch là một khái niệm khá trừu tượng và rộng lớn, một số người vẫn hay có những nhầm lẫn giữa minh bạch và công khai. Các nguyên tắc minh bạch?

Séc du lịch là gì? Đặc điểm và các hình thức của séc du lịch

Séc là một tờ mệnh lệnh trả tiền do chủ tài khoản phát hành yêu cầu ngân hàng đang sử dụng để trích từ tài khoản của mình. Khái quát về séc du lịch?

Trung tâm chi phí định mức là gì? Phân tích các chỉ tiêu đánh giá

Trung tâm chi phí định mức là một bộ phận hoặc chức năng trong tổ chức không trực tiếp tạo ra lợi nhuận nhưng vẫn chi phí tiền cho tổ chức để hoạt động. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá?

Mô hình nến người treo cổ là gì? Đặc điểm và ví dụ về mô hình

Mô hình nến người treo cổ là mô hình thể hiện sự tăng, giảm, cây nến bao gồm một thân nến nhỏ, một bóng nến dài phía dưới và ít hoặc không có bóng nến phía trên. Đặc điểm và ví dụ về mô hình?

Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là gì? Điều kiện và cách thức nhận hộ trợ

Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư được hiểu là việc Nhà nước hỗ trợ một phần lãi suất cho chủ đầu tư vay vốn ngân hàng để đầu tư vào dự án, sau khi dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và trả được nợ vay. Điều kiện và cách thức nhận hộ trợ?

Trung tâm kiểm soát – đầu tư là gì? Đặc điểm và các chỉ tiêu đánh giá

Trung tâm kiểm soát – đầu tư là gì? Đặc điểm và các chỉ tiêu đánh giá?

Điều kiện giới hạn trong chứng khoán là gì? Đặc điểm giới hạn

Điều kiện giới hạn trong chứng khoán là những ràng buộc cần thiết cho giải pháp của một bài toán giá trị biên. Bài toán về giá trị biên là một phương trình vi phân được giải trong một miền biên có tập hợp các điều kiện đã biết. Đặc điểm giới hạn?

Năng suất nhân tố tổng hợp là gì? Đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng

Năng suất nhân tố tổng hợp là gì? Đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng?

Thiên hướng theo thuộc tính là gì? Đặc điểm và so sánh với thiên hướng tự quy kết

Thiên hướng theo thuộc tính là gì? Đặc điểm và so sánh với thiên hướng tự quy kết?

Mối quan hệ chính trị – công nghệ trong kinh tế số là gì? Đặc điểm và nhận biết

Mối quan hệ chính trị - công nghệ trong kinh tế số là gì? Đặc điểm của quan hệ chính trị - công nghệ trong kinh tế số? Nhận biết quan hệ chính trị - công nghệ trong kinh tế số?

Thương hiệu trực tuyến là gì? Đặc điểm của thương hiệu trực tuyến?

Thương hiệu trực tuyến là gì? Nội dung của đặc điểm của thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến được quy định với những nội dung thế nào?

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là gì? Phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là gì? Phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông?

Dòng tiền thuần trên doanh thu là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và ví dụ?

Dòng tiền thuần trên doanh thu là gì? Đặc điểm về dòng tiền thuần trên doanh thu? Ý nghĩa về dòng tiền thuần trên doanh thu? Ví dụ về dòng tiền thuần trên doanh thu?

Tiền đình chỉ lưu hành là gì? Một số đồng tiền đã hết giá trị lưu hành tại Việt Nam

Tiền đình chỉ lưu hành là gì? Một số đồng tiền đã hết giá trị lưu hành tại Việt Nam? Quy định về các loại đồng tiền đã đình chỉ lưu hành?

Định giá để bán phá giá là gì? Những ảnh hưởng của định giá ăn cướp

Định giá để bán phá giá là gì? Những ảnh hưởng của định giá ăn cướp được nhận biết dưới góc độ pháp lý hiện hành là như thế nào?

Lỗi kế toán là gì? Đặc điểm và các loại lỗi thường gặp phổ biến

Lỗi kế toán là gì? Đặc điểm và các loại lỗi thường gặp phổ biến? Các quy định của pháp luật về lỗi kế toán?