Môi trường vĩ mô là gì? Quy định về môi trường vĩ mô trong quản trị học?

Môi trường vĩ mô là gì? Quy định về môi trường vĩ mô trong quản trị học? Các yếu tố trong môi trường vĩ mô.

Chi phí biên là gì? Lấy ví dụ về chi phí biên? Công thức tính chi phí biên?

Khái niệm chi phí biên (Marginal Cost) là gì? Lấy ví dụ về chi phí biên? Công thức tính chi phí biên? Mối quan hệ giữa chi phí biên với các loại chi phí khác?

Tiền hoa hồng là gì? Cách tính tỷ lệ phần trăm hoa hồng cho nhân viên bán hàng?

Tiền hoa hồng là gì? Các công thức tính hoa hồng cho nhân viên bán hàng? Ưu nhược điểm của hoa hồng trong bán hàng?

Bất động sản nông nghiệp là gì? Tiềm năng của bất động sản nông nghiệp?

Bất động sản nông nghiệp là gì? Tiềm năng của bất động sản nông nghiệp? Giải pháp phát triển bền vững thị trường bất động sản nông nghiệp tại Việt Nam?

GDP danh nghĩa là gì? Đặc điểm và so sánh GDP thực?

GDP danh nghĩa là gì? Đặc điểm của GDP danh nghĩa? So sánh GDP thực và GDP danh nghĩa? Cách tính và ý nghĩa của chỉ số GDP tại Việt Nam?

Tỷ lệ chi trả cổ tức là gì? Công thức tính tỷ lệ chi trả cổ tức?

Tỷ lệ chi trả cổ tức là gì? Công thức tính toán tỷ lệ chi trả cổ tức? Tìm hiểu về hoạt động chi trả cổ tức và tỷ lệ chia cổ tức của các công ty trên thị trường chứng khoán?

Nợ ngắn hạn là gì? Các chỉ tiêu và ví vụ về nợ ngắn hạn?

Nợ ngắn hạn là gì? Các chỉ tiêu nợ ngắn hạn trên báo cáo tài chính? Ví dụ cụ thể minh họa về chỉ tiêu nợ ngắn hạn?

Hợp đồng hoán đổi hàng hóa là gì? Các điều khoản chính và những đặc điểm cần lưu ý

Hợp đồng hoán đổi hàng hóa là gì? Các điều khoản chính và những đặc điểm cần lưu ý? Các đặc điểm của hợp đồng hoán đổi?

Nghịch lí của sự lựa chọn là gì? Ứng dụng hiệu ứng trong marketing

Nghịch lí của sự lựa chọn là gì? Ứng dụng hiệu ứng trong marketing? Sự choáng ngợp trước số lượng của lựa chọn đóng góp vào căn bệnh bất hạnh của xã hội hiện đại như thế nào?

Tái tổ chức là gì? Đặc điểm và ảnh hưởng của tái tổ chức tới cổ đông

Tái tổ chức là gì? Đặc điểm của tái tổ chức? Ảnh hưởng của tái tổ chức tới cổ đông? Trình tự tái tổ chức cấu trúc doanh nghiệp?

Vốn cam kết là gì? Ví dụ thực tiễn và những đặc điểm cần lưu ý

Vốn cam kết là gì? Ví dụ thực tiễn và những đặc điểm cần lưu ý? Các quỹ đầu tư ở Việt Nam hiện nay được phân thành 6 loại phổ biến sau? Khi đầu tư vốn vào quỹ chúng ta nên lưu tý những gì?

Công ty tài chính lệ thuộc là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý

Công ty tài chính lệ thuộc là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý? Thành lập công ty tài chính?

Điều hành và giám sát thị trường chứng khoán là gì? Nguyên nhân hình thành

Điều hành và giám sát thị trường chứng khoán là gì? Nguyên nhân hình thành điều hành và giám sát thị trường chứng khoán? Nâng cao hiệu quả giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam?

Bộ máy quản trị doanh nghiệp là gì? Yêu cầu và nguyên tắc thiết lập

Bộ máy quản trị doanh nghiệp là gì? Yêu cầu và nguyên tắc thiết lập bộ máy quản trị doanh nghiệp? Vai trò của bộ máy quản trị trong doanh nghiệp? Điểm khác nhau giữa bộ máy quản trị trong doanh nghiệp lớn và nhỏ?

Trung tâm thanh toán bù trừ là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Trung tâm thanh toán bù trừ là gì? Những đặc điểm cần lưu ý về trung tâm thanh toán bù trừ? Những quy định chung trong thanh toán bù trừ? Tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng?

Giá trị vốn hóa thị trường là gì? Giá trị vốn hóa thị trường với nhà đầu tư?

Giá trị vốn hóa thị trường là gì? Giá trị vốn hóa thị trường với nhà đầu tư? Vai trò của vốn hóa thị trường?

Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng là gì? Bản chất và đặc trưng của hợp đồng

Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng là gì? Bản chất và đặc trưng của hợp đồng? Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng? Ưu và nhược điểm của hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng?

Nhà đầu tư được công nhận là gì? Điều kiện của nhà đầu tư được công nhận

Nhà đầu tư được công nhận là gì? Điều kiện của nhà đầu tư được công nhận? Vai trò của nhà đầu tư trong thị trường tài chính?

Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận là gì? Phương pháp thực hiện

Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận là gì? Phương pháp thực hiện xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận? Những nguyên nhân dẫn tới gây xói mòn cơ sở thuế? 

Siêu tiền tệ là gì? Đặc trưng và các trở ngại đối với siêu tiền tệ

Siêu tiền tệ là gì? Siêu tiền tệ trong tiếng Anh là Super Currency. Đặc trưng và các trở ngại đối với siêu tiền tệ? Siêu cường cần siêu tiền tệ?

Tín dụng xấu là gì? Đặc điểm, ảnh hưởng và cách cải thiện?

Tín dụng xấu là gì? Đặc điểm, ảnh hưởng và cách cải thiện?

Hàng hoá chịu thuế 0% là gì? Đặc điểm và ví dụ hàng hóa chịu thuế 0%

Hàng hóa chịu thuế 0% được hiểu là Hàng hóa được đánh giá bằng 0 ở các quốc gia sử dụng thuế giá trị gia tăng (VAT), là những sản phẩm được miễn thuế giá trị đó. Đặc điểm và ví dụ hàng hóa chịu thuế 0%?

Điều khoản giảm thiệt hại là gì? Đặc điểm và ví dụ thực tế?

Điều khoản giảm thiệt hại là một tuyên bố trong hợp đồng pháp lý giúp một hoặc cả hai bên trong hợp đồng chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại nào mà bên ký hợp đồng phải gánh chịu. Đặc điểm và ví dụ thực tế?

Hàng hoá ảo là gì? Đặc điểm và ví dụ về hàng hóa ảo?

Hàng hóa ảo theo định nghĩa là phi vật lý; giá trị của chúng chỉ được xác định bởi những gì người dùng sẵn sàng trả cho chúng. Đặc điểm và ví dụ về hàng hóa ảo?

Trợ lý ảo là gì? Đặc điểm và cách thức doanh nghiệp thuê trợ lý ảo?

Trợ lý ảo thường hoạt động từ văn phòng tại nhà nhưng có thể truy cập từ xa các tài liệu lập kế hoạch cần thiết, chẳng hạn như lịch dùng chung. Đặc điểm và cách thức doanh nghiệp thuê trợ lý ảo?

Công ty liên kết là gì? Công ty liên kết khác gì với Công ty con

Công ty liên kết là gì? Công ty liên kết khác gì với Công ty con?

Phòng dữ liệu ảo là gì? Đặc điểm và ứng dụng của phòng dữ liệu ảo?

Phòng dữ liệu ảo còn được gọi là phòng giao dịch, là một kho lưu trữ trực tuyến an toàn để lưu trữ và phân phối tài liệu. Đặc điểm và ứng dụng của phòng dữ liệu ảo?

Tỉ lệ còn trống là gì? Đặc điểm và ví dụ về tỉ lệ còn trống?

Tỉ lệ còn trống là một yếu tố quyết định rất quan trọng đối với chủ sở hữu bất động sản vì chúng cho họ biết tòa nhà của họ đang hoạt động như thế nào khi so sánh với tỷ lệ trống của khu vực. Đặc điểm và ví dụ về tỉ lệ còn trống?

Giá trị rủi ro là gì? Tìm hiểu về giá trị rủi ro thực tế

Giá trị rủi ro là lợi ích tài chính mà hoạt động chấp nhận rủi ro sẽ mang lại cho các bên liên quan của tổ chức. Tìm hiểu về giá trị rủi ro thực tế?

Đạo luật cứu trợ thảm họa dịch Covid-19 là gì? Nội dung

Đạo luật cứu trợ thảm họa dịch Covid-19 là gì? Nội dung Đạo luật cứu trợ thảm họa dịch Covid-19?

Bán thuế là gì? Đặc điểm và ví dụ về bán thuế

Bán thuế là hình thức bán trong đó nhà đầu tư bán một tài sản bị lỗ vốn để giảm hoặc loại bỏ lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư khác nhằm mục đích đánh thuế thu nhập. Đặc điểm và ví dụ về bán thuế?

Cân bằng chuyền là gì? Nguyên tắc và các bước thực hiện?

Cân bằng chuyền là rất quan trọng trong hoạt động sản xuất, nó là một chỉ số để xác định hiệu quả của dây chuyền sản xuất. Nguyên tắc và các bước thực hiện?

Ảnh hưởng của thuế là gì? Sự tương quan về giá và ảnh hưởng của thuế?

Ảnh hưởng của thuế là gì? Sự tương quan về giá và ảnh hưởng của thuế?

Vi phạm hợp đồng là gì? Đặc điểm và các vấn đề pháp lí liên quan?

Vi phạm hợp đồng là vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận nào của hợp đồng ràng buộc. Đặc điểm và các vấn đề pháp lí liên quan?

Hợp đồng song phương là gì? Cách hoạt động và lưu ý?

Hợp đồng song phương là một thỏa thuận giữa hai bên, trong đó mỗi bên đồng ý thực hiện thỏa thuận của mình. Cách hoạt động và lưu ý?

Tài sản thực là gì? Đặc điểm, ưu và nhược điểm của tài sản thực?

Tài sản thực là một khoản đầu tư hữu hình có giá trị nội tại do bản chất và tính chất vật lý của nó. Đặc điểm, ưu và nhược điểm của tài sản thực?

Kinh doanh xuất sắc là gì? Mô hình kinh doanh xuất sắc?

Kinh doanh xuất sắc được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp dù là tư nhân hay nhà nước, vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận và quy mô nhỏ hay lớn Mô hình kinh doanh xuất sắc?

Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại là gì? Giá của Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại

Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại là một hợp đồng phái sinh, thông qua đó hai bên trao đổi dòng tiền hoặc nợ phải trả từ hai công cụ tài chính khác nhau. Giá của Hợp đồng hoán đổi có thể bán lại?

Thu nhập hộ gia đình là gì? Ưu điểm của Thu nhập hộ gia đình?

Thu nhập hộ gia đình là gì? Ưu điểm của Thu nhập hộ gia đình?

Loại trừ xu thế là gì? Đặc điểm và các hình thức Loại trừ xu thế?

Loại trừ xu thế là gì? Đặc điểm và các hình thức Loại trừ xu thế?

Chuẩn mạnh là gì? Chuẩn mạnh trong các Mô hình tài chính doanh nghiệp?

Chuẩn mạnh là gì? Chuẩn mạnh trong các Mô hình tài chính doanh nghiệp?

Lạm phát cơ bản là gì? Đặc trưng và tầm quan trọng của lạm phát cơ bản?

Lạm phát cơ bản là sự thay đổi chi phí của hàng hóa và dịch vụ nhưng không bao gồm chi phí từ lĩnh vực thực phẩm và năng lượng. Đặc trưng và tầm quan trọng của lạm phát cơ bản?